Hjem
Klubbnyheter
Aktivitetskalender
Bilder fra turer og treff
Klubbeffekter
Rabattavtaler
Om klubben
Styret

Hamarløpet
Helgøya rundt

Eldre litteratur
En motorveteran
Matrikkelskjema
Bryllupskjøring
Kontakt oss


LMK
Mjøsmarkedet
Facebook


Lenker


10/10/2018

Motorkonvoien 7 – 9. juni 2019

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 22:49

Det blir storstilt kulturmarkering i 2019, og HamarløpetKonvoi blir del av arrangementet! Detaljene for Hamarløpet er ikke klare enda. Klikk på plakaten for mer info.

03/10/2018

Invitasjon til Rakfisklag den 7. desember

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 22:12

Tradisjonen tro inviterer vi også i år til rakfisklag. Det er begrenset med plasser, så her er det ‘førstemann til mølla’ som gjelder. Klikk her for ytterligere informasjon!

26/07/2018

VIKTIG MELDING, HELGØYA RUNDT!

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 11:09

STARTFikk akkurat beskjed fra klubbens leder om at ‘Mjøsa Ferie- og fritidssenter’ ikke har kapasitet til å ta i mot oss på løpsdagen. Vi har derfor måttet flytte starten til Furnesvegen 28, utenfor Teatersalen i Brumunddal. Løpet vil gå gjennom miljøgata i Brumunddal og rett til Nesvegen hvor løpet fortsetter i vanlig rute.
Vi beklager kort varsel, men dette lå utenfor vår kontroll.

21/06/2018

Invitasjon til festmiddag ifm. 40-årsjubileumet

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 23:00

Klikk på plakaten for å se den i full størrelse!Festmiddag

08/06/2018

Invitasjon til familiedag på Norsk Vegmuseum den 12. august

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 23:39

De med to hjul, max 175 ccm, tar kontakt med Unni GryttingInvVegMs for påmelding, og avtale om avreisetidspunkt og sted innen 1. august. Klikk på plakaten for full størrelse.

03/04/2018

LMK saksøker WaterCircles

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 21:35

LMK går til søksmål mot WaterCircles, klikk her for mer info.
Vi oppfordrer på det sterkeste alle våre medlemmer til å følge LMK over til vår nye samarbeidspartner if, klikk her for ytterligere info!

21/03/2018

Informasjonsplakat jubileumsutstilling i format .doc

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 23:48

UtstPl.exmplNår det gjelder informasjonsplakatene som skal stå på hvert enkelt kjøretøy under jubileumsutstillingen, så var tanken først at informasjon skulle påskrives med tusj. Jeg utviklet derfor plakaten som et bilde, lagret på jpg-format. Nå er det en del som har etterlyst en doc-format versjon av plakaten, slik at de kan legge på en tekst vha. tekstredigeringsverktøy. Ved å klikke på denne linken får du tilgang til et slikt .doc-dokument av samme plakat. Jeg benyttet meg av tekstblokker i min egentest, se vedlagte eksempel.

Presisering: Ingen får skrivetilgang til malen, du må først klikke på linken i teksten ovenfor, lagre malen på egen maskin og deretter oppdatere i denne. Det må benyttes tekstblokker for innleggelse av tekst i dokumentet.

14/03/2018

Korrigering av kalender – Nasjonal Motordag

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 21:50

NasjonalMotordag
Det var ACCN som i sin tid lanserte Nasjonal Motordag som en hyllest til alle de som bruker av sin dyrebare fritid til å verne om vår motorhistoriske kulturarv. Dagen ble lagt til den 6/6, slik var det lett å huske datoen fra år til år. Og slik har det vært i 7 år nå. Men det har kommet mange tilbakemeldinger om at dagen burde legges til helg. Dette er det nå tatt konsekvensen av, og fra og med i år så er det andre søndag i juni som er dato for Nasjonal Motordag. Dette hadde vi dessverre ikke blitt underrettet om i det kalenderen gikk i trykken senhøstes forrige år.
I år blir altså Nasjonal Motordag lagt til søndag den 10. juni, dagen etter Hamarløpet.
Bilde kun for oppmerksomhet…

28/02/2018

Helgøya Rundt, 30-årsjubileum i år

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 21:09

montecarlo-10Helgøya Rundt har holdt det gående i 30 år. I forbindelse med årets jubileum har styret besluttet at det i stedet for de vanlige løpsplakettene vil bli laget egne eksklusive startnummerskilter, basert på layout fra de originale ’Rallye Monte Carlo’-skiltene. Løpsdeltakerne beholder skiltet til odel og eie, dette bør bli et fint minne, og bør i ettertid kunne gi såvel garasjevegg som peisstue et visuelt lite løft!
Startnummeret for den enkelte vil bli fylt inn i det hvite feltet.
Design: Steinar Brekke

27/02/2018

Motorveteranen, – en underlig skrue…

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 11:06

en_underlig_skrueMotorveteranen, – en underlig skrue. Vi som sitter/satt i styret har i mange år opplevd at vår relativt rikholdige pengebinge har blitt brukt mot oss. Det er sagt at denne klubben bare bygger kapital, at alt dreier seg om penger inn og lite eller ingenting går tilbake til medlemmene. Vi har hatt medlemmer som har meldt seg ut på dette grunnlaget, og som siden har holdt seg borte. Dette har også vært til besvær ved rekruttering til dugnadsinnsats. Så når styret innkalte til ekstraordinært årsmøte i 2017, ifm. feiringen av vårt forestående 40-årsjubileum i 2018, med utsikter til å feire oss selv, og bruke penger på medlemmene, så fikk forslaget en så storartet oppslutning, at de frammøtte medlemmene på eget initiativ foreslo, og avgav nærmest enstemmig tilslutning til forslaget, om å øke rammen for hvor mye styret kunne bruke på denne feiringen med ytterligere kr. 100.000, utover styrets allerede forelagte forslag. Tydeligvis var det veldig kjærkomment at pengesekken endelig skulle få bein å gå på.

Når vi nå kommer til årsmøtet 2018, få måneder senere, avholdt 26. februar på Myklegard, så hadde styret heller ikke i år framlagt noe forslag om økning av medlemskontingenten, den har vært uendret i mange år, nettopp på grunn av det vi opplever med den besværlige og omfangsrike pengesekken. Men da kommer det forslag fra salen, et medlem foreslår å øke kontingenten med 100 kroner, til 400. Det stemmes over forslaget og mot 7 stemmer og noen få blanke er beslutningen tatt med overveldende flertall. Dette gir ytterligere kr. 50.000,- inn i en ‘slunken’ klubbkasse, og dersom utstillingen i Vikingskipet går som vi håper, kanskje vi kan legge til ytterligere 50′ eller 100′.

Nå er det ikke så viktig hva som har skjedd, men når jeg stod oppe i salen og fikk overrakt min nål og diplom for 30 års medlemskap i klubben, og skuet ut over folkehavet, så synes jeg i stor grad, bortsett fra frafallet av noe hår, og fargen på det som var igjen, at medlemsmassen fra dette ståsted kunne minne mye om medlemsmassen slik den så ut for 30 år siden. Har alle som har vært kritiske til klubbens relativt forsiktige forvaltning av kapitalen meldt seg ut? Eller har den aldrende medlemsmassen fått et annet syn på saken? Eller har vi begynt å rote? Vi får håpe svaret ligger i et av de to første alternativene.

Selv har jeg nå, i siste omgang, sittet sammenhengende i styret i 8 år, før jeg nå bestemte meg for ikke å stille til gjenvalg denne gangen. Det har rett og slett blitt for mye, med både styreverv, redaksjonskomiteverv, ansvar for hjemmeside, fb-side, kalender, foto-, plakat-, skilt- og etikettarbeide, i tillegg til bidrag i andre av klubbens komiteer. Så jeg kjente at tiden var inne for å lette litt på trykket.
I styresammenheng vil jeg si mitt viktigste bidrag kanskje har vært etableringen av klubbens hjemmeside, bygd av minn sønn og vedlikeholdt av meg, og de underliggende albumene med bilder fra alle klubbens løp, treff og aktiviteter. Hvem i styret som nå evt. overtar denne oppgaven er jeg usikker på, eller om det evt. i det hele tatt er av interesse å videreføre denne.

For noen år siden (jeg har som sagt vært med en stund) hadde vi en leder ved navn Per Bratbakken. Han var av den oppfatning at styrearbeid var viktig med tanke på klubbens ve og vel, og han innførte en ny vri, istedenfor å takke de avgående styremedlemmer med den inntil da sedvanlige ene vinflasken, innførte han en vinflaske for hvert år styremedlemmet hadde sittet i styret. Om det var dette som la grunnlaget for klubbens i dag noe ‘skrantende’ økonomi er uvisst, to millioner kroner er jo ikke lenger hva det en gang var, men jeg har selvfølgelig forståelse for at dette stuntet var mer egnet overfor styremedlemmer som gikk av etter to år, tatt den rådende økonomiske situasjon i betraktning, enn for styremedlemmer som går av etter henholdsvis 4 og 8 år.

Det som dog forundrer meg en smule, er at de avgående styrerepresentantene heller ikke fikk så mye som en takk for innsatsen. Det hadde jo ikke kostet all verden. Kanskje ikke at det heller var så mye å takke for. Men for syns skyld, overfor forsamlingen. Og for at de avgåtte muligens kunne ha satt pris på det, de har tross alt gjort så godt de kunne.

Så på vegne av det styret jeg var en del av, inntil i går, ønsker jeg med dette å takke Tore Wallin for utmerket innsats til det beste for klubben gjennom de siste 4 år. Da det virker for dumt å stå å takke seg selv, sier jeg ikke mer om mine åtte. Takk for oss!

Older Posts »

Webdesign: Stein Arne Brekke