Hjem
Klubbnyheter
Aktivitetskalender
Bilder fra turer og treff
Klubbeffekter
Rabattavtaler
Om klubben
Styret

Hamarløpet
Helgøya rundt

Eldre litteratur
En motorveteran
Matrikkelskjema
Bryllupskjøring
Kontakt oss


LMK
Mjøsmarkedet
Facebook


Lenker


26/11/2017

Vi oppfordrer til regelmessig bruk av LMK-fanen

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 12:36

lmkVi oppfordrer våre medlemmer til å benytte seg av fanen ‘LMK’ ute i venstre marg en gang i blant. Denne tar deg direkte til LMK’s hjemmeside. Det skjer en del for tiden, og de legger stadig ut ny informasjon.
Klikker du på denne linken, kommer du rett til siste nyhetsbrev: LMK-6-2017

09/11/2017

Velkommen til medlemsmøte på Myklegard 13/11 kl. 19.00!

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 21:27

Stormbringer2Det skjer mye på Vegmuseet på Hunderfossen for tiden, og dette får vi vite mer om når direktøren, Geir Atle Stormbringer, avlegger oss et besøk. Bjørn Gudem vil også gi oss en orientering om det siste innen LMK-forsikringsordningen.
Merk spesielt klokkeslettet, kl. 19.00! (Dette ble feil i papirkalenderen).

19/10/2017

LMK – forsikring, viktig, og nok en gang…

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 20:03

Viktig informasjon rundt hovedforfall og oppsigelse.lmk

LMK mottar mange henvendelser fra forsikringstakere, som har mottatt giro ved hovedforfall fra WaterCircles. De lurer på om de skal betale denne grunnet nært forestående skifte av samarbeidende forsikringsselskap for LMK-forsikring. Vi vil derfor presisere følgende;

1) WaterCircles Norge er fremdeles LMKs samarbeidspartner ut 2017, og all nytegning og fornyelse skjer fortsatt hos dem.

2) Husk at en forsikring kan sies opp når som helst, og tidspunktet for hovedforfall har derfor ingen praktisk betydning ved oppsigelse.

3) For mye innbetalt premie ved bytte av forsikringsselskap, vil bli refundert til forsikringstaker.

Med vennlig hilsen
Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK

07/10/2017

LMK – If – Viktig tilleggsinformasjon!

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 09:23

if-logoDet er viktig å presisere at det gamle kundeforholdet løper ut året. Evt. nytt forfall i WaterCircles før nyttår betales som normalt. Ny avtale med If gjelder fra 1/1-2018. Først når du da kontakter If på nyåret en gang, vil forsikringene bli overflyttet til If, opphør skje i WaterCircles, og evt. tilgodehavende bli tilbakebetalt.
If har enda ikke rukket å informere alle sine avdelingskontorer om den nye avtalen, og de har ikke noe apparat eller avtale for å overta dette før etter 1. januar 2018.

05/10/2017

LMK-forsikring, ny avtale er på plass!

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 20:19

if-logoIf-forsikring vil bli ny samarbeidspartner for LMK-forsikring. Dekning og pris blir det samme som i dag. Medlemmene må selv sørge for å flytte forsikringene over fra dagens WaterCircles til If. Det er juridiske hindringer i veien for at LMK kan gjøre dette for oss. Det vil veldig snart bli sendt ut informasjon til våre medlemmer om hvordan dette kan kan gjøres mest mulig effektivt. Det vil uansett være tilstrekkelig kun å kontakte If. If vil da sørge for igangsetting av den samme forsikringen i If, opphøre den gamle i WaterCircles, og WaterCircles vil sørge for tilbakebetaling av evt. tilgodehavende beløp for innbetalt forsikring for perioden fra opphør og fram til neste hovedforfall.

Jeg ser nå at WaterCircles i disse dager sender e-post til sine ‘aller beste kunder’ med tilbud om nytt og eksklusivt fordelsprogram – omtalt som Select-avtalen. Dette er et siste forsøk på å beholde flest mulig av oss i dagens selskap. Om du aksepterer dette tilbudet, eller evt. ikke foretar deg noe som helst, så vil du altså fortsatt ha forsikring. Men det er viktig å være klar over at du da ikke har noen LMK-forsikring.

Vi oppfordrer derfor selvfølgelig alle våre medlemmer til å ta de nødvendige grep for å få flyttet forsikringene over til If, for på den måten å opprettholde LMK-forsikringen og styrke LMK’s muligheter for videre arbeid mot myndighetene til det beste for veterankjøretøyhobbyen.

Som en parantes kan også nevnes at If har en helt annen økonomisk tyngde og soliditet enn dagens samarbeidpartner. I tilfelle noe skulle skje.

06/09/2017

Minner om Martoddentreffet førskommende søndag!

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 20:02

Vi rekker et treff til før vinterlagring, og minner om vårt treff på Martodden (Jernbanemuseumsparken) førstkommende søndag. Treffet starter kl. 11.00, men portene åpnes for innkjøring fra kl. 10.00. Velkommen!
Bilde: S. Brekke
Martodden

07/03/2017

Korrigering av kalender!

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 20:27

korrigeringDet er ikke alltid like enkelt å se inn i glasskula og skulle bestemme hva framtiden vil bringe. Vi har kommet fram til at vi må gjøre to endringer i forhold til aktivitetene som er angitt i vår papirkalender. For det første, pga. at vi ønsker å samkjøre vårt arrangement med Motorhistorisk museum på Stange, må Hamarløpet utsettes en uke, og arrangeres da den 17. juni. For det andre, fordi vi også ønsker påsketuristene velkommen til vårt medlemsmøte, så flyttes medlemsmøtet som i kalenderen er angitt til 10. april i stedet til den 24. april.
På dette møtet vil Bjørn Gudem redegjøre for en del større endringer i forhold til LMK-forsikring, og det anbefales på det sterkeste at alle med forsikring i LMK/WaterCircles tar seg en tur!
Medlemsmøtet begynner kl. 19.00 (selv om informasjonen i papirkalenderen kunne gi inntrykk av noe annet..)

07/12/2016

Minner om Årsmøtet 27. februar 2017

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 20:47

Som vanlig de siste årene legges årsmøtet til Kilde Gjestegiveri på Løten.

Dagsorden iht. klubbens vedtekter. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal overleveres styret senest 6 uker før årsmøtet.
Frasigelser av verv meldes skriftlig til valgkomiteen, v. det sittende styret, senest innen 31/12-2016. Disse kan meldes til Arve Fossum (a-fossu2@online.no).

Årsmøtepapirene blir sendt ut som elektonisk post. Medlemmer som ikke disponerer e-post, og av den grunn ønsker papirene tilsendt, kan hendvende seg til styret v. Henning Ringsvold, tlf. 918 75 095.

12/11/2016

Medlemsmøte 14/11-16

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 22:18

Husk medlemsmøtet på Rosenlund Park i Løten mandag 14/11-16!

Vi får besøk av Bjørn Hvaleby, formann i LMK. Han vil snakke om LMK’s arbeid mot myndighetene i forhold til framtidig fortsatt bruk av våre klenodier, i en omstillingens tid hvor avgasser og CO2-utslipp fra så vel bil som ku later til å skape til dels store utfordringer for våre politikere og de internasjonale forpliktelser de har underskrevet.

Arne Skybak fra Elverum Trafikkstasjon vil redegjøre for de nye reglene rundt EU-kontroll, og intervallene for disse når det gjelder verneverdige kjøretøy, hva som kjennetegner et verneverdig kjøretøy og hvilke begrensninger det ligger i å ha et slikt kjøretøy.

Til slutt vil vi få demonstrert et nytt poleringsmiddel med visstnok fiffige egenskaper.
Velkommen!
Rosenlund Park, Løten

Farsdag!

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 21:22

Noe for far!I anledning den forestående farsdagen ble Motorveteranene Hedmark og diverse andre motorrelaterte leverandører, museer og klubber invitert av kjøpesenteret CC-Stadion til å stille ut noe for ‘far’. Etter publikumstilstrømmingen å dømme, et svært populært tiltak. Deler av dagen fantes det ikke ledige parkeringsplasser hverken ute, eller i parkeringshuset i kjelleren. Vi hadde også rigget til en liten stand for å markedsføre oss selv. Når jeg forlot området tidlig på ettermiddagen kunne vi allerede notere oss 8 nye medlemmer, med interesser i spekteret traktor, bil og lastebil. Slett ingen dårlig ‘fangst’, årstiden tatt i betraktning. Vi ønsker alle våre nye medlemmer velkommen, og håper de finner seg vel til rette hos oss!

« Newer PostsOlder Posts »

Webdesign: Stein Arne Brekke