Hjem
Klubbnyheter
Aktivitetskalender
Bilder fra turer og treff
Klubbeffekter
Rabattavtaler
Om klubben
Styret

Hamarløpet
Helgøya rundt

Eldre litteratur
En motorveteran
Matrikkelskjema
Bryllupskjøring
Kontakt oss


LMK
Mjøsmarkedet
Facebook


Lenker


28/02/2018

Helgøya Rundt, 30-årsjubileum i år

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 21:09

montecarlo-10Helgøya Rundt har holdt det gående i 30 år. I forbindelse med årets jubileum har styret besluttet at det i stedet for de vanlige løpsplakettene vil bli laget egne eksklusive startnummerskilter, basert på layout fra de originale ’Rallye Monte Carlo’-skiltene. Løpsdeltakerne beholder skiltet til odel og eie, dette bør bli et fint minne, og bør i ettertid kunne gi såvel garasjevegg som peisstue et visuelt lite løft!
Startnummeret for den enkelte vil bli fylt inn i det hvite feltet.
Design: Steinar Brekke

27/02/2018

Motorveteranen, – en underlig skrue…

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 11:06

en_underlig_skrueMotorveteranen, – en underlig skrue. Vi som sitter/satt i styret har i mange år opplevd at vår relativt rikholdige pengebinge har blitt brukt mot oss. Det er sagt at denne klubben bare bygger kapital, at alt dreier seg om penger inn og lite eller ingenting går tilbake til medlemmene. Vi har hatt medlemmer som har meldt seg ut på dette grunnlaget, og som siden har holdt seg borte. Dette har også vært til besvær ved rekruttering til dugnadsinnsats. Så når styret innkalte til ekstraordinært årsmøte i 2017, ifm. feiringen av vårt forestående 40-årsjubileum i 2018, med utsikter til å feire oss selv, og bruke penger på medlemmene, så fikk forslaget en så storartet oppslutning, at de frammøtte medlemmene på eget initiativ foreslo, og avgav nærmest enstemmig tilslutning til forslaget, om å øke rammen for hvor mye styret kunne bruke på denne feiringen med ytterligere kr. 100.000, utover styrets allerede forelagte forslag. Tydeligvis var det veldig kjærkomment at pengesekken endelig skulle få bein å gå på.

Når vi nå kommer til årsmøtet 2018, få måneder senere, avholdt 26. februar på Myklegard, så hadde styret heller ikke i år framlagt noe forslag om økning av medlemskontingenten, den har vært uendret i mange år, nettopp på grunn av det vi opplever med den besværlige og omfangsrike pengesekken. Men da kommer det forslag fra salen, et medlem foreslår å øke kontingenten med 100 kroner, til 400. Det stemmes over forslaget og mot 7 stemmer og noen få blanke er beslutningen tatt med overveldende flertall. Dette gir ytterligere kr. 50.000,- inn i en ‘slunken’ klubbkasse, og dersom utstillingen i Vikingskipet går som vi håper, kanskje vi kan legge til ytterligere 50′ eller 100′.

Nå er det ikke så viktig hva som har skjedd, men når jeg stod oppe i salen og fikk overrakt min nål og diplom for 30 års medlemskap i klubben, og skuet ut over folkehavet, så synes jeg i stor grad, bortsett fra frafallet av noe hår, og fargen på det som var igjen, at medlemsmassen fra dette ståsted kunne minne mye om medlemsmassen slik den så ut for 30 år siden. Har alle som har vært kritiske til klubbens relativt forsiktige forvaltning av kapitalen meldt seg ut? Eller har den aldrende medlemsmassen fått et annet syn på saken? Eller har vi begynt å rote? Vi får håpe svaret ligger i et av de to første alternativene.

Selv har jeg nå, i siste omgang, sittet sammenhengende i styret i 8 år, før jeg nå bestemte meg for ikke å stille til gjenvalg denne gangen. Det har rett og slett blitt for mye, med både styreverv, redaksjonskomiteverv, ansvar for hjemmeside, fb-side, kalender, foto-, plakat-, skilt- og etikettarbeide, i tillegg til bidrag i andre av klubbens komiteer. Så jeg kjente at tiden var inne for å lette litt på trykket.
I styresammenheng vil jeg si mitt viktigste bidrag kanskje har vært etableringen av klubbens hjemmeside, bygd av minn sønn og vedlikeholdt av meg, og de underliggende albumene med bilder fra alle klubbens løp, treff og aktiviteter. Hvem i styret som nå evt. overtar denne oppgaven er jeg usikker på, eller om det evt. i det hele tatt er av interesse å videreføre denne.

For noen år siden (jeg har som sagt vært med en stund) hadde vi en leder ved navn Per Bratbakken. Han var av den oppfatning at styrearbeid var viktig med tanke på klubbens ve og vel, og han innførte en ny vri, istedenfor å takke de avgående styremedlemmer med den inntil da sedvanlige ene vinflasken, innførte han en vinflaske for hvert år styremedlemmet hadde sittet i styret. Om det var dette som la grunnlaget for klubbens i dag noe ‘skrantende’ økonomi er uvisst, to millioner kroner er jo ikke lenger hva det en gang var, men jeg har selvfølgelig forståelse for at dette stuntet var mer egnet overfor styremedlemmer som gikk av etter to år, tatt den rådende økonomiske situasjon i betraktning, enn for styremedlemmer som går av etter henholdsvis 4 og 8 år.

Det som dog forundrer meg en smule, er at de avgående styrerepresentantene heller ikke fikk så mye som en takk for innsatsen. Det hadde jo ikke kostet all verden. Kanskje ikke at det heller var så mye å takke for. Men for syns skyld, overfor forsamlingen. Og for at de avgåtte muligens kunne ha satt pris på det, de har tross alt gjort så godt de kunne.

Så på vegne av det styret jeg var en del av, inntil i går, ønsker jeg med dette å takke Tore Wallin for utmerket innsats til det beste for klubben gjennom de siste 4 år. Da det virker for dumt å stå å takke seg selv, sier jeg ikke mer om mine åtte. Takk for oss!

21/12/2017

Bestilling av jubileumsakevitt

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 21:08

JubileumsakevittMotorveteranenes jubileumsakevitt!
Vi har vært så heldige å få Atlungstad Brenneri i Stange til å lage en helt spesiell akevitt til oss i forbindelse med klubbens 40 års jubileum i 2018.
 
Jubileumsakevitten med 38 % sprit blir tappet av Atlungstad Brenneri på firkantede halvliters flasker. Flaskene blir utstyrt med MVH Jubileumsetikett med historikk fra klubbens 40 år på baksiden. Flaskene blir nummerert og oppskriften på blandingen blir helt unik. MVHs Jubileumsakevitt blir dermed eksklusiv bare for oss. Dette gjør den til et samlerobjekt noe som også gjør at den egner seg godt som en gave.

Prisen er ren nettopris og den er avhengig av at et visst antall flasker bestilles. Siden akevitten skal lagres, blandes og tappes på flasker, er det nødvendig å sette en tidsfrist for bestilling. Vi tar sikte på at akevitten kan leveres ut høsten 2018. Prisen pr. flaske er kr. 425,-. Flaskene må betales samtidig med bestillingen. Du betaler ved å overføre beløpet til konto nr. 1822.73.51353 og bestillingen sendes til klubbens e-postadresse: post@motorveteranene.com eller ringes inn til Henning Ringsvold på tlf.: 918 75 095.

Merk: Avbildet flaske er av typen som leveres til dette formålet av Atlungstad Brenneri, og etiketten er tilpasset flasken og godkjent av styret for levering på jubileumsflaskene. Vi syntes det var naturlig å ha bilde av et veterankjøretøy på vår jubileumsflaske, siden det jo er dette vi holder på med. Bilen er avbildet i ‘potetomgivelser’, som jo passer godt som etikett for en akevitt, som jo som kjent har sitt opphav i nettopp poteten. Bilen på bildet er anonymisert ved at den er registrert på et reg.nr som pr. i dag er ikke-eksistererende. I bilens barndom var det ikke uvanlig med en kjøredram, og det ble også annonsert for diverse drikkevarer som var ment egnet til dette. Verden har heldigvis kommet lenger, og vi tar som alle andre den største avstand fra sammenblandingen av alkohol og bilkjøring.
Design etikett: Steinar Brekke

09/12/2017

Jubileumsutstilling i Vikingskipet april 2018

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 21:08

X12MVH har i forbindelse med 40-årsjubileumet neste år (2018) bestemt at det på ny skal arrangeres en utstilling i Vikingskipet. Nytt for denne utstillingen, i forhold til tidligere utstillinger i MVH-regi, er at vi nå også ønsker å invitere andre veterankjøretøyklubber i Hedmark til å ta del i dette arrangementet og være med å lage en utstilling som viser bredden av veterankjøretøyhobbyen i hele fylket. Mer informasjon finner du ved å klikke på denne linken!
Design plakat: Steinar Brekke

26/11/2017

Vi oppfordrer til regelmessig bruk av LMK-fanen

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 12:36

lmkVi oppfordrer våre medlemmer til å benytte seg av fanen ‘LMK’ ute i venstre marg en gang i blant. Denne tar deg direkte til LMK’s hjemmeside. Det skjer en del for tiden, og de legger stadig ut ny informasjon.
Klikker du på denne linken, kommer du rett til siste nyhetsbrev: LMK-6-2017

09/11/2017

Velkommen til medlemsmøte på Myklegard 13/11 kl. 19.00!

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 21:27

Stormbringer2Det skjer mye på Vegmuseet på Hunderfossen for tiden, og dette får vi vite mer om når direktøren, Geir Atle Stormbringer, avlegger oss et besøk. Bjørn Gudem vil også gi oss en orientering om det siste innen LMK-forsikringsordningen.
Merk spesielt klokkeslettet, kl. 19.00! (Dette ble feil i papirkalenderen).

19/10/2017

LMK – forsikring, viktig, og nok en gang…

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 20:03

Viktig informasjon rundt hovedforfall og oppsigelse.lmk

LMK mottar mange henvendelser fra forsikringstakere, som har mottatt giro ved hovedforfall fra WaterCircles. De lurer på om de skal betale denne grunnet nært forestående skifte av samarbeidende forsikringsselskap for LMK-forsikring. Vi vil derfor presisere følgende;

1) WaterCircles Norge er fremdeles LMKs samarbeidspartner ut 2017, og all nytegning og fornyelse skjer fortsatt hos dem.

2) Husk at en forsikring kan sies opp når som helst, og tidspunktet for hovedforfall har derfor ingen praktisk betydning ved oppsigelse.

3) For mye innbetalt premie ved bytte av forsikringsselskap, vil bli refundert til forsikringstaker.

Med vennlig hilsen
Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK

07/10/2017

LMK – If – Viktig tilleggsinformasjon!

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 09:23

if-logoDet er viktig å presisere at det gamle kundeforholdet løper ut året. Evt. nytt forfall i WaterCircles før nyttår betales som normalt. Ny avtale med If gjelder fra 1/1-2018. Først når du da kontakter If på nyåret en gang, vil forsikringene bli overflyttet til If, opphør skje i WaterCircles, og evt. tilgodehavende bli tilbakebetalt.
If har enda ikke rukket å informere alle sine avdelingskontorer om den nye avtalen, og de har ikke noe apparat eller avtale for å overta dette før etter 1. januar 2018.

05/10/2017

LMK-forsikring, ny avtale er på plass!

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 20:19

if-logoIf-forsikring vil bli ny samarbeidspartner for LMK-forsikring. Dekning og pris blir det samme som i dag. Medlemmene må selv sørge for å flytte forsikringene over fra dagens WaterCircles til If. Det er juridiske hindringer i veien for at LMK kan gjøre dette for oss. Det vil veldig snart bli sendt ut informasjon til våre medlemmer om hvordan dette kan kan gjøres mest mulig effektivt. Det vil uansett være tilstrekkelig kun å kontakte If. If vil da sørge for igangsetting av den samme forsikringen i If, opphøre den gamle i WaterCircles, og WaterCircles vil sørge for tilbakebetaling av evt. tilgodehavende beløp for innbetalt forsikring for perioden fra opphør og fram til neste hovedforfall.

Jeg ser nå at WaterCircles i disse dager sender e-post til sine ‘aller beste kunder’ med tilbud om nytt og eksklusivt fordelsprogram – omtalt som Select-avtalen. Dette er et siste forsøk på å beholde flest mulig av oss i dagens selskap. Om du aksepterer dette tilbudet, eller evt. ikke foretar deg noe som helst, så vil du altså fortsatt ha forsikring. Men det er viktig å være klar over at du da ikke har noen LMK-forsikring.

Vi oppfordrer derfor selvfølgelig alle våre medlemmer til å ta de nødvendige grep for å få flyttet forsikringene over til If, for på den måten å opprettholde LMK-forsikringen og styrke LMK’s muligheter for videre arbeid mot myndighetene til det beste for veterankjøretøyhobbyen.

Som en parantes kan også nevnes at If har en helt annen økonomisk tyngde og soliditet enn dagens samarbeidpartner. I tilfelle noe skulle skje.

06/09/2017

Minner om Martoddentreffet førskommende søndag!

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 20:02

Vi rekker et treff til før vinterlagring, og minner om vårt treff på Martodden (Jernbanemuseumsparken) førstkommende søndag. Treffet starter kl. 11.00, men portene åpnes for innkjøring fra kl. 10.00. Velkommen!
Bilde: S. Brekke
Martodden

« Newer PostsOlder Posts »

Webdesign: Stein Arne Brekke