Hjem
Klubbnyheter
Aktivitetskalender
Bilder fra turer og treff
Klubbeffekter
Rabattavtaler
Om klubben
Styret

Hamarløpet
Helgøya rundt

Eldre litteratur
En motorveteran
Matrikkelskjema
Bryllupskjøring
Kontakt oss


LMK
Mjøsmarkedet
Facebook


Lenker


02/04/2016

Ny redaktør er på plass!

Kategorisert i: Ukategorisert — Steinar Brekke @ 16:32

Som annonsert under ‘månedens bilde’ for mars, er ny redaktør på plass:MbMar2016

Å være konservativ er å ville ta vare på noe slik det er. Nå skal vi ikke trekke politikk inn i dette, men når det gjelder våre gamle kjøretøy så må det opplagt være konserverende tanker som ligger til grunn for vår hobby.

Litt artig er det likevel å konstatere at vi ved valg av ny redaktør for vårt medlemsblad ‘Motorveteranen’ igjen har gått i konservativ retning. I en tid da det legges stadig større press på kvinnens rettigheter i Europa, med et stadig større krav om tildekking og usynliggjøring, så velger vi også her å stå for de gamle verdiene, basert på gammelt europeisk tankegods om at mann og kvinne er likeverdige og innehar de samme rettigheter og skal gis de samme muligheter i samfunnet, både i forhold til jobb og privatliv.

Vår nye redaktør har profesjonell redaktørbakgrunn fra det medisinske fagområdet og har i mange år vært del av det motorhistoriske miljøet. Vi ønsker Anne Beth Moslet (til venstre i bildet) lykke til som ny redaktør for ‘Motorveteranen’!
(klikk på bildet for å se i full størrelse)

Comments are closed.


Webdesign: Stein Arne Brekke