Hjem
Klubbnyheter
Aktivitetskalender
Bilder fra turer og treff
Klubbeffekter
Rabattavtaler
Om klubben
Styret

Hamarløpet
Helgøya rundt

Eldre litteratur
En motorveteran
Bryllupskjøring
Kontakt oss
Innmelding


LMK
Mjøsmarkedet
Facebook


Lenker


Kjøretøyinformasjon
Januar:


Sola har snudd, og vi går igjen lysere tider i møte, noe jeg har forsøkt å gi uttrykk for i dette bildet. Bildet er noe manipulert, men dersom Gåsbuvegen hadde krysset rett over web-redaktørens plen, så kunne bildet av Sigvalds T-Ford tatt på Julekuten 2016 ha fortonet seg omtrent slik.

Vi ønsker alle våre følgere et riktig godt nytt år!


Webdesign: Stein Arne Brekke